Mgr. Ing. Vít KLEIN, Ph.D.

E-mail:
vit[zavináč]klein.cz
Telefon:
+420 777 784 900
Web:
http://www.klein.cz/
DS:
z9tsvg3
Adresa:
Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem

  SOUDNÍ ZNALEC        ENERGETICKÝ SPECIALISTA        KONZULTANT V ENERGETICE

  POSKYTOVATEL ENERGETICKÝCH SLUŽEB        PRÁVNÍK        AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT

  LEKTOR KATEDRY ELEKTROENERGETIKY FEL ČVUT        REVIZNÍ TECHNIK VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 

SOUDNÍ ZNALEC dle zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v oborech:

Ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace ceny energií a médií, paliv a vody, ceny energetických zařízení

Energetika

Stavebnictví – odvětví stavby energetických zařízení

Elektrotechnika

 

ENERGETICKÝ SPECIALISTA dle zákona číslo 406/2000 Sb. o hospodaření energií:

Energetické audity

Energetické posudky (i pro dotační programy OP TAK, Fond spravedlivé transformace, Národní plán obnovy, Modernizační fond, IROP, NZÚ)

Průkazy energetické náročnosti budov

Kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dříve: kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie)

Kontrola systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání (dříve: kontroly klimatizačních systémů)

 

PRÁVNÍK energetické právo a obchodně právní vztahy (bez výkonu advokacie)

 

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oborech:

technologická zařízení staveb

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

energetické auditorství

 

POSKYTOVATEL ENERGETICKÝCH SLUŽEB dle § 10f zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. – poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

 

LEKTOR KATEDRY ELEKTROENERGETIKY FEL ČVUT v PRAZE

Výuka předmětů Bakalářský projekt, Magisterský projekt, vedení diplomových a bakalářských prací, kariérní a personální poradenství v energetice


PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY ČASOPISU ENERGETIKA


OSOBA OPRÁVNĚNÁ k provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení v rozsahu: