Vít KLEIN, Ph.D.


E-mail:
vit[zavináč]klein.cz           Mobil: +420 777 784 900           Adresa: Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem


Energetický specialista a konzultant, soudní znalec, autorizovaný inženýr ČKAIT, poskytovatel energetických služeb

Energetický specialista dle zákona číslo 406/2000 Sb. o hospodaření energií:

- Energetické audity a energetické posudky (i pro dotační programy OPPIK, IROP atp.)

- Průkazy energetické náročnosti budov

- Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie

- Kontroly klimatizačních systémů

 

Soudní znalec dle zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v oborech:

- Energetika

- Stavebnictví – stavby energetických zařízení

- Elektrotechnika

 

Autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oborech:

- technologická zařízení staveb

- technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

- energetické auditorství

POSKYTOVATEL ENERGETICKÝCH SLUŽEB dle § 10f zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.